Radonmätning för din säkerhet

Hur ser mängden radon ut i er byggnad? Vi ger dig svaret.

Radonmätning


Lång och korttidsmätning av radon

Vi utför lång och kortidsmätning med radonpuck (2 mätpunkter per enhet). Tidsperioden för långtidsmätningen är 2 månader och korttidsmätningen utförs under ca 1 vecka.

Radon kan orsaka lungcancer

Radon är en osynlig, luktfri, radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Mätresultatet bör ej överskrida 200 Bq/m3.
För korrekt resultat måste mätning ske någon gång under perioden okt-april.

Redovisa uppgifter om radonhalt

Flerbostadshus måste lämna uppgifter om radonmätning vart 10 år i samband med obligatorisk energideklaration.
Även vid köp av villa, nybyggnation, ombyggnad eller byte av ventilationssystem kan det vara nödvändigt att mäta radonhalten.

Kunder

Vi jobbar med många nöjda kunder såsom fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar samt många småhusägare runt om i Stockholmsområdet och Mälardalen.